header image

O nás

Naša firma ponúka komplexné riešenia projektov v oblasti technického zariadenia budov s prihliadnutím na prianie investora, realizačné náklady, ekonomiku prevádzky a nejmodernejšie trendy. Cieľom našich technických riešení je, aby technické návrhy budov zodpovedali zadaniu a pritom boli plne funkčné v rámci všetkých profesií. Naše návrhy riešia stavbu ako komplexný systém s použitím optima z každej profesie.

V spolupráci vlastných a zmluvných spolupracovníkov v oblasti projektovania a komplexných dodávok v oblasti projekcie TZB zaisťujeme:

- projektovanie v oblasti pozemných stavieb
- kompletné profesie technického zariadenia budov- zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, elektroinštalácia a MaR
- návrhy nízkoenergetických objektov a úplných systémov úspory energie
- koordinačné práce, inžinierskú činnosť, technický a autorský dozor

Zaisťujeme kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti Technických zariadení budov v rozsahu:

- stupeň návrhu a koncepcie stavby
- dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- tendrová dokumentácia a spolupráca pri výbere dodávateľa stavby
- realizačná dokumentácia
- koordinačná činnosť všetkých častí projektovej dokumentácie
- zhotovenie dokumentácie skutočného stavu
- spracovanie technických prevádzkových nariadení a manuálov stavby
- zaistenie technického dohľadu behom výstavby
- konzultačná a poradenská činnosť
- simulácia a tvorba mikroklimatických modelov
- technické merania v oblasti mikroklímy
- riešenie individuálnych požiadaviek investora

Výhody plynúce zo spolupráce s nami:

- profesionálne riadenie projektov
- skrátenie doby projektu
- minimalizácia nákladov
- úspora interných kapacít
- garancia úspešného výsledku projektu